22.07.2019 11:42 В Алматы провели круглый стол по обсуждению проекта национального стандарта

19 июля 2019 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы совместно с филиалом РГП «Казахстанский институт стандартизации» по г.Алматы было проведено техническое обсуждение проекта стандарта СТ РК «Свидетельство о регистрации транспортного средства на основе пластиковой карты с интегральной микросхемой. Технические условия» разработчиком которой является ТОО «Фирма Латон».

На круглом столе приняли участие представители ЮКФ «КазИнМетр», АФ АО «НаЦЭкС», ТОО «НЦА», Технический комитет по стандартизации №61 Автоматическая идентификация на базе ОЮЛ «Ассоциация» автоматической идентификации GS1 KAZAKHSTAN, технический комитет №65 «Автомобильный транспорт» на базе Казахстанской академии транспорта и коммуникаций, ТОО «Научно-производственная фирма организация безопасности дорожного движения», ТОО Фирма «Латон» и др.

Целью разработки проекта национального стандарта является переход с бумажного свидетельства о государственной регистрации транспортного средства на пластиковую карточку оснащенный ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, предназначенной для ввода, вывода и хранения данных, с повышенными требования к их защите, соответствующей требованиям международных криптографических стандартов.

По итогам обсуждения рассмотрели проект национального стандарта, разработчику ТОО «Фирма Латон» рекомендовано продолжить разработку стандарта, с учетом поступивших замечаний и предложений и направить на экспертизу в Национальный орган по стандартизации.

 

Алматыда ұлттық стандарт жобасын талқылау бойынша дөңгелек үстел өтті.

 

2019 жылы 19 шілдеде Техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Қазақстан стандарттау институты» РМК Алматы қаласы бойынша филиалымен бірлесіп ҚР СТ «Интегралды микросхемасы бар пластикалық карта негізінде көлік құралын тіркеу туралы куәлік. Техникалық шарттар» техникалық талқылау өткізді. Жобаны әзірлеуші «Фирма ЛАТОН» ЖШС болып табылады.

Дөңгелек үстелге «КазИнМетр» ОҚФ, «ҰОСС» АҚ АФ, «ҰОА» ЖШС, стандарттау бойынша техникалық комитет №61 «GS1 KAZAKHSTAN автоматы сәйкестендіру Ассоциациясы» ЗТБ базасында автоматы сәйкестендіру, Қазақстан көлік және коммуникация академиясы базасында №65 «Автомобиль көлігі» техникалық комитет, «Жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру ғылыми-өндірістік фирмасы» ЖШС, «Латон» фирмасы ЖШС және т. б. өкілдері қатысты.

Ұлттық стандарт жобасын әзірлеудің мақсаты көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы қағаз куәлігінен ультракүлгін қорғау элементтерімен және халықаралық криптографиялық стандарттар талаптарына сәйкес келетін деректерді енгізуге, шығаруға және сақтауға арналған электрондық микросхемамен жарақталған пластикалық карточкаға көшу болып табылады.

Талқылау қорытындысы бойынша ұлттық стандарт жобасын қарастырды, әзірлеуші «Латон фирмасы» ЖШС келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, стандарты әзірлеуді жалғастыру және стандарттау жөніндегі Ұлттық органға сараптамаға жіберу ұсынылды.

<<< Назад